YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE

Työhyvinvointi

Oikeanlainen johtaminen on tärkein tekijä työyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Meidän mielestämme hyvään johtamiseen kuuluu henkilöstön fyysisen sekä henkisen hyvinvoinnin parantamiseen tähtäävän toiminnan voimakas tukeminen.

Fyysinen kunto ja terveelliset elämäntavat ovat yksi tekijä joka lisää työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Ja  työhyvinvoinnista syntyy tulevaisuudessa yhä enemmän kilpailuetua niille yrityksille jotka siihen panostavat kilpailussa nykypäivän työntekijöistä ja osaajista.

Työvoiman ikääntyminen jatkuu pitkälle tulevaisuuteen. Työntekijän pitää silti päivittää tietojaan ja tehdä yhä parempaa tulosta. Se vaatii terveellisiä elämäntapoja sekä hyviä työolosuhteita.

Tulos on sitä parempi mitä paremmin ihmiset viihtyvät ja jaksavat työpaikallaan. Hyvä viihtyvyys laskee sairaspoissaoloja sekä tehostaa kaikkea toimintaa. Parempi fyysinen kunto luo myös parempaa psyykkistä kestävyyttä työn ja arjen paineisiin.

Tsemppaajien ravinto-, liikunta,- terveys- sekä motivointiluennot, tsemppauspäivät sekä koulutukset tähtäävät työntekijän hyvinvoinnin, jaksamisen sekä motivoinnin parantamiseen, kaikilla elämän alueilla.

 

Liikuntapäivät, testaus-, ja tsemppipäivät


Ravinto-, terveys-, hyvinvointi- ja liikunta-alan ammattilaisemme räätälöivät yrityksenne tarpeisiin soveltuvan tsemppaus- tai testauspäivän

Vaikuttavat teot ja muutokset saavat aina alkunsa jostain. Hyvinvointiohjelmien ja -valmennusten lisäksi toteutamme yritysten henkilöstölle inspriroivia ja herätteleviä tilaisuuksia hyvinvointipäivien, luentojen ja kuntotestausten merkeissä

 

Hyvinvointipäivät 

  • Yhteistä terveellistä ja mielekästä tekemistä joka tuottaa hyvää oloa pitkäksi aikaa

Kuntotestit

  • Kartoitamme henkilöstönne kunnon ja starttaamme tsemppauksen kohti parempaa oloa ja tehokkaampaa jaksamista. Ohjelmassa mm. kehonkoostumusmittaukset, kuntotestaus sekä lihaskuntotestit

 

Työkyky- ja työhyvinvointitsemppaukset


Edellä mainittujen lisäksi Tsemppaajat.fi palvelee yrityksiä ja yhteisöjä kaikessa yrityksen työhyvinvointiin sekä työkyvyn parantamiseen liittyvässä toiminnassa.

Tsemppajat.fi edesauttaa yrityksen henkilöstöä saamaan aikaan ”positiivisen pyörteen” jossa työyhteisö tsemppaa ja tukee toisiaan.  ”Positiivinen pyörre”  kasvaa henkilöstön yhteisvoimin ja tuottaa hyvää energiaa koko työyhteisöön

Rakennamme yrityksen henkilöstölle monimuotoisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin tähtäävän lyhyt- tai pikäkestoisen ohjelman. Seuraamme yhdessä yrityksen johdon kanssa muuttujia, kuten sairauspoissaolojen vähenemistä, työn tuottavuuden tehostumista sekä yleistä työilmapiirin muutosta. 

 

Omatsemppaajan koulutus työyhteisön ”hyvinvointimoottoriksi”

Photo by Pedro Sousa
Jo yksi työkavereitaan ja kollegojaan tsemppaava ihminen organisaatiossa voi saada ihmeitä aikaan. Hyvän tsemppaajan iloista viestiä on vaikea olla kuulematta ja huomioimatta, varsinkin kun yhä useampi työtoveri alkaa huomaamattaan jakaa kannustamisen viestiä eteenpäin.

Kouluttamamme tsemppaaja toimii tsemppaajat.fi – filosofian viestinviejänä yrityksessä. Kertoo ja koordinoi eri mahdollisuuksista ja tavoista hyödyntää tsemppaajat.fi palvelua hyvinvoinnin asioissa ja jakaa omalla esimerkillään hyvää tuulta ja oloa ympäristöönsä.

Oman tsemppaajan koulutuksen hintaan sisältyy sovitunpituinen käyttöoikeus tsemppaajat.fi – portaalin toimintoihin kaikille yrityksen työntekijöille.

Omatsemppaaja yrityksessä voi parhaimmillaan saada aikaan suuria muutoksia työssäviihtymisessä, sairaspoissaoloissa, työn tuottavuudessa sekä koko yrityksen henkilökunnan suhtautumisessa työhön ja sen mielekkyyteen.