HENKINEN VALMENNUS

Lisää itsetuntoa sekä tyytyväisyyden tunnetta. Voimista stressaavien tilanteiden sekä olosuhteiden sieto-kykyä.
Henkinen hyvinvointi vahvistaa myös fyysistä terveyttä alentamalla elimistön stressihormonien määrää.